Search Menu
A A A high contrast A A

Export Promotion PortalKsięgowość - zakładanie spółek i działalności gospodarczejen
Share Print Download PDF
Contact person
Jolanta Borkowska
jolantabakowska81@gmail.com
Phone: 570 555 511
http://topranking.com.pl/pozycjonowanie-stron/

Język komunikacji:


Description of the contractZakładanie firmy łączy się z podejmowaniem wielu istotnych decyzji. Jedną z najważniejszych jest dopasowanie formy opodatkowania. Jest ona związana z doborem formy prawnej dla budowanej działalności gospodarczej, dlatego że nie we wszystkich formach opodatkowanie będzie odpowiednie dla wybranej działalności. Kluczowe jest także zbliżone prognozowanie przychodów, które ułatwi ocenę najlepszego sposobu opodatkowania, a także to z jakich ulg firma zamierza skorzystać.

Poltax - Księgowość Toruń

JAKIE SĄ FORMY OPODATKOWANIA W POLSCE?W Polsce obowiązują cztery formy opodatkowania: podatek na ogólnych zasadach, liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Wszystkie te formy mają swoje zalety i wady, a wybór między nimi może wpłynąć na wysokość obciążeń wobec państwa.

Przed podjęciem decyzji, warto skontaktować się z dobrym biurem rachunkowym, które poprowadzi doradztwo podatkowe w wszechstronnym zakresie przed założeniem i w trakcie działania firmy. Prowadzenie księgowości jest niezbędne do utrzymania działalności gospodarczej, z tego względu ten etap podczas zakładania firmy również jest niezmiernie istotny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych


Taka forma opodatkowania jest najczęściej stosowaną z form w Polsce. Przyjmuje się, że jeśli przedsiębiorstwo nie zgłosi chęci korzystania z innej zasady podatkowej, automatycznie będzie zmuszona wypłacać swoje zobowiązania wobec państwa według tych reguł.

Podatek na ogólnych zasadach ma dwie stawki: 18% - w wypadku, kiedy roczny dochód firmy jest mniejszy lub równy 85 528 zł i 32% - gdy dochód przekracza tę kwotę.

Dodatkowo, rozliczając się zgonie z ta formą firmie przysługuje prawo do odliczania kosztów uzyskania przychodu, do którego zaliczają się wszystkie zakupy, wartości i inwestycje, które są potrzebne, aby go osiągnąć (np. materiały, komputery, maszyny). Co więcej można też korzystać z ulg podatkowych, rozliczać się razem z małżonkiem i odliczać kwotę wolną od podatku. Taka forma pozwala na ubieganie się o kredyt podatkowy.

Wybierając tę formę opodatkowania, firma jest zobowiązana do prowadzenia księgowości: rozchodów i przychodów, a także ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. Pracę w tym zakresie ułatwia stały kontakt z biurem rachunkowym, które rzetelnie zadba o odpowiednią dokumentację i rozliczenia.

Podatek liniowy


Dużą zaletą podatku liniowego jest niezmienna i niezależna od dochodów stawka podatkowa wynosząca 19%. Ten sposób rozliczenia przynosi korzyści, zwłaszcza gdy dochody firmy są znacznie wyższe niż 85 528 zł, co pozwala uniknąć opłacania podatku w drugiej, skali 32%, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie zgodnie z ta formą odbiera jednak możliwość odliczania ulg podatkowych i kwoty wolnej od podatku oraz rozliczania razem z małżonkiem. Przedsiębiorstwu nie przysługuje także prawo do ubiegania się o kredyt podatkowy.

Współpraca z biurem rachunkowym sprawdzi się też tutaj, ponieważ i w tym przypadku należy prowadzić pełną księgowość przychodów i rozchodów, ewidencję wartości, środków i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych


Ryczałt jest formą podatkową przeznaczoną tylko dla przedsiębiorstw kierujących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co ważne, przychód z poprzedniego roku, nie może przekraczać 250 000 euro. Stawki ryczałtu są zróżnicowane zależnie od typu działalności i wynoszą: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%.

Przedsiębiorstwo ma możliwość pobierania ulg podatkowych i może starać się o kredyt podatkowy, w zamian za to, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Również wspólne rozliczenie z małżonkiem jest niemożliwe.

Pomimo tego, że nie ma potrzeby prowadzenia ksiąg podatkowych, ciągle konieczna pozostaje ewidencja przychodów, wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Należy też przechowywać wszystkie dowody zakupu, a na koniec roku obowiązkowo przeprowadza się inwentaryzację towarów i materiałów.

Karta podatkowa


Karta podatkowa to rodzaj opodatkowania w formie ryczałtu. Wartość stawki ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na podstawie danych takich jak: rodzaj i rozmiar wykonywanego zawodu, ilość zatrudnionych ludzi, liczba ludności miejscowości, gdzie działa firma czy wiek podatnika. Taką wartość określa się co roku. Z tego względu ciężko przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnik ma prawo do zdecydowania się na inną formę podatkową w ciągu 14 dni od momentu uzyskania decyzji o stawce.

Wybierając kartę podatkową nie można korzystać z kredytu podatkowego, odliczać kosztów uzyskania przychodu, ani rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Nie trzeba prowadzić księgowości, a jedynie konieczne jest okazywanie rachunków lub faktur poświadczających sprzedaż lub wykonane usługi dla Urzędu Skarbowego.

JAKĄ FORMĘ OPODATKOWANIA WYBRAĆ ?Ustalenie formy opodatkowania musi być przemyślanym krokiem. Warto przeanalizować szczegóły, aby w oparciu o przewidywane dochody, właściwie dobrać formę podatku do charakteru działalności. Bardzo ważnym aspektem tego wyboru, jest księgowość i współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym. Każda z form ma odrębne wymagania, co do potrzebnych dokumentów i rozliczeń, dlatego rodzaj księgowości, także musi zostać dobrany z głową.


www.poltax.net/biuro-rachunkowe-cennikSupplementary informationZakładanie firmy wiąże się z podejmowaniem wielu ważnych decyzji. Jedną z najważniejszych jest dopasowanie formy opodatkowania. Jest ona połączona z wyborem formy prawnej dla uruchamianej działalności gospodarczej, dlatego że nie wszystkie formy opodatkowania będą odpowiednie dla wybranej działalności. Kluczowe jest też przybliżone przypuszczenie przychodów, które pomoże w ocenie najodpowiedniejszego sposobu opodatkowania, a także to z jakich ulg firma chce skorzystać.
Biuro rachunkowe Toruń Cennik

POLSKIE FORMY OPODATKOWANIAW Polsce istnieją cztery formy podatkowe: podatek na zasadach ogólnych, liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Wszystkie te formy mają swoje zalety i wady, a wybór pomiędzy nimi może zaważyć na wysokości obciążeń na rzecz państwa.

Przed podjęciem decyzji, dobrze jest skontaktować się z rzetelnym biurem rachunkowym, które poprowadzi doradztwo podatkowe w wszechstronnym zakresie przed i po założeniu firmy. Prowadzenie księgowości jest konieczne do funkcjonowania działalności gospodarczej, dlatego ten krok podczas zakładania firmy także jest bardzo istotny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych


Ta forma opodatkowania jest najczęściej stosowaną z form w Polsce. Przyjmuje się, że jeśli przedsiębiorstwo nie zawiadomi o chęci stosowania innej zasady podatkowej, będzie musiała regulować swoje zobowiązania wobec państwa zgodnie z tymi regułami.

Podatek na ogólnych zasadach podzielono na dwie stawki: 18% - w przypadku, kiedy roczny dochód firmy jest mniejszy lub równy 85 528 zł oraz 32% - gdy dochód jest wyższy od tej kwoty.

Ponadto, rozliczając się zgonie z ta formą firmie przypada prawo do odliczania kosztów uzyskania przychodu, do którego wliczają się wszystkie wartości, zakupy i inwestycje, które są konieczne, aby go uzyskać (np. materiały, komputery, maszyny). Co więcej można też korzystać z ulg podatkowych, rozliczać się wspólnie z małżonkiem i odliczać kwotę wolną od podatku. Ta forma pozwala na ubieganie się o kredyt podatkowy.

Wybierając taką formę opodatkowania, firma jest zobowiązana do prowadzenia księgowości: rozchodów i przychodów, a także ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. Pracę w tym zakresie ułatwia ciągły kontakt z biurem rachunkowym, które sumiennie zadba o odpowiednią dokumentację i rozliczenia.

Podatek liniowy


Dużą zaletą podatku liniowego jest stała i niezależna od przychodów stawka podatkowa o wysokości 19%. Ten sposób rozliczenia opłaca się, zwłaszcza jeśli dochody przedsiębiorstwa są znacznie wyższe niż 85 528 zł, dzięki czemu można uniknąć opłacania podatku w drugiej, 32% skali, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie zgodnie z ta formą zabiera jednak możliwość odliczania ulg podatkowych i kwoty wolnej od podatku oraz wspólnego rozliczania z małżonkiem. Firmie nie przysługuje także prawo do ubiegania się o kredyt podatkowy.

Współpraca z biurem rachunkowym jest przydatny, ponieważ i w tym przypadku należy prowadzić pełną księgowość rozchodów i przychodów, ewidencję wartości, środków i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych


Ryczałt jest formą opodatkowania przeznaczoną tylko dla firm prowadzących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co ważne, przychód z uprzedniego roku, nie może mieć większej wartości 250 000 euro. Stawki ryczałtu są zróżnicowane zależnie od rodzaju działalności i wynoszą: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%.

Firma ma możliwość skorzystania z ulg podatkowych i może starać się o kredyt podatkowy, w zamian za to, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Także niemożliwe jest rozliczenie razem z małżonkiem.

Pomimo tego, że nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, ciągle konieczna pozostaje ewidencja przychodów, wyposażenia, środków trwałych oraz wartości prawnych i niematerialnych. Należy również przechowywać wszelkie dowody zakupu, a pod koniec roku obowiązkowo przeprowadza się inwentaryzację materiałów i towarów.

Karta podatkowa


Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania. Wartość ryczałtu ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na podstawie informacji takich jak: rozmiar i rodzaj wykonywanego zawodu, ilość zatrudnionych ludzi, wielkość miejscowości, w której znajduje się firma czy wiek podatnika. Taką wartość ustala się z roku na rok. Z tego względu ciężko przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnikowi przysługuje prawo do wybrania innej formy podatkowej w ciągu 14 dni od momentu otrzymania decyzji o stawce.

Wybierając kartę podatkową nie wolno odliczać kosztów uzyskania przychodu, korzystać z kredytu podatkowego, ani rozliczać się razem z małżonkiem. Prowadzenie księgowości nie jest wymagane, a jedynie konieczne jest przedstawianie faktur lub rachunków potwierdzających sprzedaż lub wykonane usługi dla Urzędu Skarbowego.

JAKĄ FORMĘ OPODATKOWANIA WYBRAĆ ?Ustalenie formy opodatkowania nie może być pochopnym krokiem. Warto przeanalizować szczegóły, aby w oparciu o przewidywane dochody, właściwie dopasować formę podatkową do charakteru działalności. Bardzo ważnym aspektem tego wyboru, jest księgowość i kontakt z dobrym biurem rachunkowym. Wszystkie formy mają odrębne wymagania, co do potrzebnych dokumentów i rozliczeń, dlatego rodzaj księgowości, także musi zostać dopasowany mądrze.Poltax - Usługi rachunkowe ToruńCPV


  • Financial and insurance services
  • IT services: consulting, software development, Internet and support
  • Research and development services and related consultancy services
  • Services related to the oil and gas industry
  • Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
  • Education and training services
Offer type
Sell
Countries
Poland
Time limit for receipt of offers
01.04.2022
Valid from
10.10.2021
Industries
Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe, Wydawnictwa, Fotografia, Muzyka, Film, Rzemiosło artystyczne, Wzornictwo i projektowanie mody, Media i reklama, Sektor kreatywny, Organizacja targów i wydarzeń, Turystyka, sport i rekreacja, Transport i logistyka, Architektura, Budownictwo, Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska, Energia i surowce odnawialne, Pozostałe wyroby, Gry i zabawki, Sprzęt sportowy, Instrumenty muzyczne, Pozostałe branże, Przemysł jubilerski, Wyposażenie wnętrz, Drzwi i okna, Meble, Produkcja mebli, Pozostały sprzęt transportowy, Przemysł lotniczy i kosmiczny, Pojazdy szynowe, Statki i łodzie, Części i akcesoria samochodowe, Pozostałe pojazdy samochodowe, Autobusy, Samochody osobowe, Produkcja środków transportu, Narzędzia mechaniczne, Produkcja pozostałych maszyn, Maszyny dla przemysłu papierniczego, Maszyny dla przemysłu odzieżowego, Maszyny dla przetwórstwa spożywczego, Maszyny dla górnictwa i budownictwa, Maszyny dla metalurgii, Maszyny dla rolnictwa i leśnictwa, Maszyny ogólnego przeznaczenia, Pozostały sprzęt elektryczny, AGD, Oświetlenie, Pozostałe wyroby elektroniczne i optyczne, Instrumenty optyczne i sprzęt fotograficzny, Sprzęt medyczny/rehabilitacyjny, Aparatura pomiarowa i zegarki, Elektronika użytkowa, Komputery, Maszyny i urządzenia, Wojskowe pojazdy bojowe, Broń i amunicja, Przemysł obronny i zbrojeniowy, Produkcja metalowych wyrobów gotowych, Produkcja metali nieżelaznych, Produkcja metali żelaznych, Produkcja i przetwórstwo metali, Biotechnologia, Przemysł farmaceutyczny, Farmacja i biotechnologia, Przemysł petrochemiczny, Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych, Pozostałe wyroby chemiczne, Kosmetyki, Farby i lakiery, Pestycydy, Wyroby chemiczne w formach podstawowych, Przemysł chemiczny i kosmetyczny, Poligraficzne, Papier, Wyroby z drewna (bez mebli), Przemysł drzewny i papierniczy, Pozostałe tekstylia, Dywany i dekoracje, Tekstylia, Wyroby skórzane, Odzież i obuwie, Odzież, tekstylia, wyroby skórzane, Produkty tytoniowe, Napoje alkoholowe, Pozostałe produkty spożywcze, Kawa, herbata i przyprawy, Słodycze, Wyroby mleczarskie, Oleje i tłuszcze spożywcze, Wyroby zbożowe, piekarske i mączne, Wyroby z warzyw i owoców, Wyroby z mięsa i ryb, Przetwórstwo spożywcze, Pozostałe górnictwo i wydobywanie, Rudy metali, Ropa naftowa i gaz ziemny, Węgiel kamienny i brunatny, Górnictwo i przemysł wydobywczy, Mięso, Ryby, Leśnictwo i pozyskiwanie drewna, Warzywa i owoce, Zboża, Rolnictwo i leśnictwo,
Possible production volume
20000
The minimum value of the contract
500.00
Currency
EUR
Purchasers from abroad
NO