Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuZapytanie ofertowe na wybór eksperta w ramach PO IG poddziałanie 6.5.1

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: | 2015-04-27 11:45:09
aktualności

Wydział Promocji Handlu I Inwestycji Ambasady RP w New Delhi (dalej WPHI) informuje o zamiarze zakupu usług eksperckich w ramach PO IG poddziałanie 6.5.1. na okres od 25 lutego do 31 lipca 2015 r. na terenie Indii, preferowane Mumbaj/Maharasztra i Bangalore/Karnataka.

 Wydział Promocji Handlu I Inwestycji Ambasady RP w New Delhi (dalej WPHI) informuje o zamiarze zakupu usług eksperckich w ramach PO IG poddziałanie 6.5.1. na okres od 25 lutego do 31 lipca 2015 r. na terenie Indii, preferowane Mumbaj/Maharasztra i Bangalore/Karnataka.

Usługi eksperckie polegać będą na:

 • Świadczeniu nieodpłatnych      usług na rzecz przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania danych o rynku indyjskim,      branżach, potencjalnych kontrahentach, warunkach prowadzenia działalności      eksportowej na rynku indyjskim, a także warunkach prawnych funkcjonowania      przedsiębiorstw w Indiach,
 • przygotowywanie      opracowań, raportów, informacji w tym zakresie
 • wyszukiwaniu      partnerów kooperacyjnych i inwestycyjnych dla polskich firm w Indiach,
 • udzielaniu      odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców, zainteresowanych rynkiem indyjskim,
 • realizacji      działań mających na celu promocję polskiej gospodarki, w szczególności      promocję polskich specjalności eksportowych,
 • realizacji      zadań związanych z promocją polskiej gospodarki oraz polskich produktów      poprzez organizację seminariów dotyczących tematów gospodarczych oraz      misji gospodarczych do Indii, w trakcie których Polska przedstawiana      będzie jako kraj pochodzenia produktów markowych,
 • realizacji      zadań związanych z obsługą branżowych programów promocji na rynku indyjskim      oraz innych przedsięwzięć o charakterze informacyjnym i marketingowym,
 • realizacji      innych zadań skierowanych na promocję polskiej gospodarki.

Istnieje możliwości zakupu usług od wyspecjalizowanych firm zajmujących się badaniami marketingowymi i rynkowymi, zatrudnieniem osoby prowadzącej działalność gospodarczą w w/w zakresie lub zatrudnienia osoby fizycznej na umowę o dzieło/zlecenia.

Warunki uczestnictwa dla wyspecjalizowanych firm:

 • znajomość      języka angielskiego jest obligatoryjna, znajomość języka polskiego –      pożądana. Firmy oferujące usługi w języku polskim będą preferowane,
 • firma      wyznaczy eksperta/ów odpowiedzialnego za świadczone usługi z terenu Indii,      preferowane Mumbaj oraz Bangalore, którzy będą współpracowali ściśle z      Kierownikiem WPHI w realizacji w/w zadań i będą odpowiadali przed      Kierownikiem WPHI z wykonanych zadań; eksperci muszą posiadać prawo pobytu      oraz wykonywania pracy na terenie Indii,
 • wartość      kontraktu jest stała,
 • firmy      wystawiają faktury, zgodne z prawem miejsca wystawienia, w okresach      miesięcznych,  
 • płatność      dokonywana jest wyłącznie w drodze przelewu bankowego na konto firmy,
 • kontrakt      może zostać zakończony wcześniej, z jednomiesięcznym wyprzedzeniem, bez      jakiejkolwiek rekompensaty,

Warunki uczestnictwa dla zainteresowanych osób indywidualnych:

 • obligatoryjna      znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, znajomość języka polskiego      – pożądana. Osoby oferujące usługi w języku polskim będą preferowane,
 • umiejętność      obsługi PC, posługiwania się pakietem Office (edytor tekstu, arkusze      kalkulacyjne, prezentacja multimedialna, baza danych), pocztą      elektroniczną, edytorami grafiki,
 • wymagane      wykształcenie wyższe na poziomie magisterskim; studia ekonomiczne,      marketing, finanse będą preferowane,
 • doświadczenie      w prowadzeniu badań rynkowych i działalności marketingowej,
 • zatrudnienie      na podstawie umowy o dzieło na okres maksymalnie do 31 lipca 2015 roku,
 • WPHI nie      ponosi żadnych dodatkowych kosztów, w szczególności kosztów ubezpieczeń      zdrowotnych, społecznych, NW itp.,
 • osoby prowadzące      działalność gospodarczą i wystawiające faktury będą preferowane,
 • płatność      dokonywana jest wyłącznie w drodze przelewu bankowego na konto eksperta,
 • kontrakt      może zostać zakończony wcześniej, z jednomiesięcznym wyprzedzeniem, bez      jakiejkolwiek rekompensaty,
 • ekspert,      osoba zagraniczna, musi posiadać prawo pobytu z prawem wykonywania pracy      na terenie Indii,

Zostanie wybrana oferta o najniższej cenie.

Wszyscy zainteresowani proszeni są o złożenie ofert do Wydziału Promocji Handlu I Inwestycji Ambasady RP w New Delhi do końca dnia 21 lutego 2015 r.

Oferty, które wpłyną po tym okresie mogą zostać rozpatrzone wyłącznie gdy w powyższym terminie nie wpłyną inne oferty.

Oferty muszą zawierać:

 • nazwę firmy      i profil jej działalności / nazwisko i imię osoby aplikującej,
 • dokładne      informacje teleadresowe,
 • opis      doświadczenia zawodowego / referencje / listę referencyjną,
 • CV aplikanta      / w przypadku firm, pożądane jest CV ekspertów zgłaszanych przez firmę,
 • propozycję      wartości kontraktu / wynagrodzenia / na bazie miesięcznej,
 • dokument      potwierdzający legalny pobyt eksperta w Indiach i możliwość wykonywania      pracy na terenie Indii.

Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres:
newdelhi@trade.gov.pl z dopiskiem w temacie wiadomości – Promotion Expert Services 6.5.1.

Uwaga:

 • kontrakt /      zatrudnienie/ zostanie udzielony w drodze postępowania o udzielenie      zamówienia publicznego z zachowaniem zasad konkurencyjności,
 • wstępnie      zaakceptowani oferenci zostaną zaproszenie do dalszych negocjacji,

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji  Ambasady RP w New Delhi zastrzega sobie prawo przerwania lub zakończenia procedury rekrutacyjnej bez podania przyczyny.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Domki na wodzie

Domki na wodzie są produkowane w głównej mierze w Polsce. Profesjonalne stocznie są rozlokowane w...
Polska - Kolonia Rybacka 2020-11-28 Dodał: Kamil Tyszko Turystyka, sport i rekreacja, Statki i łodzie Zobacz ofertę

Domki na wodzie

Domki na wodzie są produkowane w głównej mierze w Polsce. Profesjonalne stocznie są rozlokowane w...
Polska - Kolonia Rybacka 2020-11-28 Dodał: Kamil Tyszko Turystyka, sport i rekreacja, Statki i łodzie Zobacz ofertę

Czarter jachtów motorowych

Początki firmy Wypożyczalnia Mazury sięgają roku 2010, kiedy właściciel firmy zdecydował się na z...
Polska - Kolonia Rybacka 2020-11-28 Dodał: Kamil Tyszko Turystyka, sport i rekreacja, Statki i łodzie Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert