Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuZakup raportu na temat lankijskiego rynku spożywczego i produktów związanych

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Karol Pęczak | 2016-08-19 10:43:35
zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Numer przetargu: WPHI-ND-1-2016/LK

 

Przedmiot zapytania ofertowego: zakup raportu na temat lankijskiego rynku spożywczego i produktów związanych.

Zamawiający: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w New Delhi, 50M Shantipath, Chanakyapuri, New Delhi 110021, tel: +91-11-41496959,

email: newdelhi@trade.gov.pl

 

1. Obligatoryjne warunki uczestnictwa do spełnienia przez Oferenta.

a) Oferent wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat licząc od dnia złożenia oferty na niniejsze zapytanie zrealizował co najmniej 3 analizy branżowe o rynku lankijskim. Wykaz wykonanych raportów (co najmniej 3) zostanie dołączony do oferty (vide załącznik nr 1).

b) Zamawiający ma prawo sprawdzić informacje o przygotowanych raportach, w szczególności może przeglądać kopie przygotowanych raportów.

c) W przypadku gdy oferent nie będzie spełniał obligatoryjnych warunków uczestnictwa, jego oferta nie będzie rozpatrywana.

2. Raport zostanie przygotowany w języku angielskim i/lub polskim i dostarczony/przesłany w formie elektronicznej w formacie do edycji – doc, rtf oraz pdf, w nieprzekraczalnym terminie do 26 września 2016 r. do godz. 14:00 czasu miejscowego.

3. Zakres raportu uwzględni co najmniej poniższe informacje:

a) Rynek artykułów spożywczych i pokrewnych na Sri Lance

- kluczowe cechy i najbardziej dynamiczne segmenty/produkty,

- import,

- eksport,

- produkcja lokalna

b) Analiza segmentów rynku

c) Kluczowe trendy

d) Kluczowi gracze na lankijskim rynku artykułów spożywczych i pokrewnych

- producenci

- importerzy

- dystrybutorzy

- kanały dystrybucji

e) Regulacje prawne

- instytucje regulujące rynek artykułów spożywczych

- standardy

- certyfikacja

- wymagania rejestracyjne

- procedury akceptacyjne w imporcie

f) Czynniki stymulujące, wyzwania, bariery (w produkcji, w imporcie, w dystrybucji)

g) Raport ma zawierać także:

- listę większych importerów

- listę większych dystrybutorów z danymi kontaktowymi

- listę większych nadchodzących targów branżowych (nazwa, miejsce, daty, dane kontaktowe)

4. Zaakceptowana zostanie oferta o najniższej cenie.

5. W przypadku jednakowej ceny kilku ofert, ich oferenci zostaną niezwłocznie poproszeni o przekazanie zweryfikowanej ceny emailem na adres newdelhi@trade.gov.pl w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Cena po weryfikacji będzie stanowić ostateczną, wiążącą oferenta cenę usługi.

6. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji zastrzega sobie możliwość odstąpienia od dokonania wyboru ofert bez podania przyczyny.

7. Oferta musi zawierać następujące informacje i oświadczenia:

“Nazwa firmy: ……………………

Adres: …………………………………………………………, telefon: …………………..

Nr CIN/TIN/PAN/lub równoważny:………… /……………. /……………..

Data rejestracji firmy: ………………………

Nazwisko osoby reprezentującej: …………………………………

Numer komórkowy: ……………………………..

E-mail osoby reprezentującej: …………………………………….

Niniejszym potwierdzam/y, że posiadam/y stosowne pełnomocnictwa do złożenia oferty w imieniu firmy …………….

Oświadczam/y, że dysponujemy odpowiednimi kwalifikacjami i możliwościami dla przygotowania raportu; w szczególności spełniamy wymagania wymienione w punktach 1 i 2 warunków przetargu. Załączamy listę wykonanych wcześniej raportów według załącznika nr 1.

Na żądanie Zamawiającego oferent przedstawi niezwłocznie dokumenty potwierdzające powyższe informacje.

Oferowana cena całkowita wynosi: ……….. INR (rupii indyjskich) lub ……… EUR (proszę wybrać jedną walutę) włącznie ze wszystkimi podatkami i opłatami bankowymi.

Raport zostanie przygotowany i dostarczony do siedziby Zamawiającego nie później niż w dniu 26 września 2016 r. do godz. 14:00 czasu miejscowego.

Niniejsza oferta jest ważna 10 dni kalendarzowych licząc od 27 sierpnia 2016.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami zamawiającego dotyczącymi przedmiotu zamówienia, oferujemy produkt/usługę zgodną z wymaganiami przetargu i w razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy.”

 

Oferty w formie e-maila będą przesłane na adres e-mail: newdelhi@trade.gov.pl

Ostatni dzień wpływu ofert do WPHI: 26 sierpnia 2016.

Oferty otrzymane później mogą zostać rozpatrzone o ile w terminie do 26 sierpnia 2016 nie wpłynie żadna oferta.

 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

 

 

WYKAZ WYKONANYCH RAPORTÓW DOTYCZĄCYCH RYNKU INDYJSKIEGO

dla potrzeby potwierdzenia spełniania wymagań obligatoryjnych

 

 

Lp.

Nazwa wykonanej analizy rynkowej
na rynku lankijskim

Data wykonania (dd.mm.rrrr)

 

Odbiorca / Zamawiający

(nazwa, adres)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

(miejsce, data)

(podpis przedstawiciela upoważnionego
do reprezentacji Wykonawcy)

 

 

 

 

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Przewodnik "CZUJNIKI CIŚNIENIA"

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA nawiąże współpracę z podmiotami dostarczającymi manometry i inne c...
Polska - POZNAŃ 2022-04-03 Dodał: Julia Żarczyńska Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska, Energia i surowce odnawialne, Pozostałe branże, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Przewodniki "AUTOKLAWY SPOŻYWCZE"

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA nawiąże współpracę z podmiotami dostarczającymi autoklawy przemysł...
Polska - POZNAŃ 2022-04-03 Dodał: Julia Żarczyńska Doradztwo/consulting/edukacja, Maszyny dla przetwórstwa spożywczego, Maszyny dla rolnictwa i leśnictwa, Aparatura pomiarowa i zegarki, Biotechnologia Zobacz ofertę

Przewodnik "PASTERYZACJA ŻYWNOŚCI"

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA nawiąże współpracę z podmiotami działającymi w branży instalacyjne...
Polska - POZNAŃ 2022-04-03 Dodał: Julia Żarczyńska Produkty tytoniowe, Napoje alkoholowe, Pozostałe produkty spożywcze, Kawa, herbata i przyprawy, Słodycze Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert