Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPolityka zatwierdzeń maszyn i urządzeń górniczych przez DGMS

dodał: Karol Pęczak | 2016-12-23 05:25:03 Wyślij Drukuj Pobierz
maszyny górnicze

Maszyny górnicze

Polityka zatwierdzeń maszyn i urządzeń pracujących w górnictwie przez „Directorate General of Mines Safety” (po zmianach z 5 maja 2016)

Dyrektoriat Generalny Bezpieczeństwa Kopalń - The Directorate General of Mines Safety (DGMS) -opublikował drugie wydanie swej Polityki Zatwierdzeń z 2015 roku. Nowa polityka zatwierdzeń opublikowana w dniu 5 maja 2016 uaktualnia i upraszcza poprzednio ustanowione procedury w zakresie zatwierdzeń dla krajowych i zagranicznych producentów wyposażenia.

Pełny tekst nowej wersji polityki zatwierdzeń przez DGMS można znaleźć na stronie: http://dgms.gov.in/pdf/news/Approval%20Policy-Second%20Revision.pdf

DGMS, będąca ustawowo członkiem Ministerstwa Pracy i Zatrudnienia, ma wyznaczone zadanie zapewnienia bezpieczeństwa we wszystkich rodzajach działalności w sektorze górniczym, szczególnie poprzez ustanowienie, wdrożenie i nadzór nad stosowaniem przepisów dotyczących warunków pracy raz wyposażenia i maszyn używanych w sektorze górniczym.

DGMS zostało również upoważnione do wydawania zatwierdzeń na wprowadzenie i użytkowanie maszyn i urządzeń górniczych, które zostały uznane za kluczowe dla bezpieczeństwa ludzi zatrudnionych w sektorze górniczym. Zatwierdzenia te dotyczą kopalń wszystkich typów działających w Indiach.

Następujące typy maszyn i urządzeń używanych w indyjskim sektorze górniczym są objęte obowiązkiem zatwierdzenia przez DGMS :

 • Przyrządy do monitoringu;
 • Aparaty ratownicze;
 • Wyposażenie elektryczne i kable;
 • Wyposażenie ochrony osobistej;
 • Maszyny i urządzenia do prowadzenia eksploatacji górniczej;
 • Środki wybuchowe;
 • Materiały do zapezpieczenia robót;
 • Podpory i akcesoria do podpierania stropów i ścian w kopalniach;
 • Systemy przeciwpyłowe w kopalniach;
 • Wszelkie typy oświetlenia używanego w podziemnych kopalniach oraz w miejscach zagrożenia przy wydobyciu ropy i gazu;
 • Inne specyficzne wyposażenie, materiały i urządzenia, które DGMS może uznać za konieczne;

Główne założenia zaktualizowanej polityki zatwierdzeń DGMS wyglądają następująco:

1. Polityka zatwierdzeń DGMS określa, że wszystkie maszyny, urządzenia, wyposażenie i materiały muszą odpowiadać odnośnej indyjskiej normie / zharmonizowanym międzynarodowym wymaganiom w ramach schematu IECEx or ATEX i/lub protokołowi testu DGMS. W przypadku braku indyjskiej normy/protokołu testu DGMS, można wziąć pod uwagę odnośne normy kraju pochodzenia.

 

2. W przypadku zagranicznego producenta, który ma zamiar sprzedawać swoje produkty indyjskiemu sektorowi górniczemu poprzez wyznaczonego indyjskiego agenta, wszystkie informacje indyjskiego agenta powinny być dostarczone razem z wnioskiem o akceptację jego maszyn. Ponadto wraz z wnioskiem musi zostać złożona deklaracja zagranicznego producenta upoważniająca indyjskiego agenta do działania w jego imieniu. Ponadto DGMS wymaga od zagranicznego producenta przedłożenia “listu akceptacyjnego”, który zawiera następujące oświadczenia (treść zachowano w języku angielskim):

“We hereby declare to be jointly with the manufacturer in terms of operational safety features and quality of the equipment/appliance/material/apparatus supplied in mines.”

Zagraniczny producent powinien rozgraniczyć zakres odpowiedzialności indyjskiego agenta jak również wynikające z tego zakresu zobowiązania. Należy powiadamiać DGMS w przypadku dokonania jakiejkolwiek korekty w tym zakresie lub wycofania upoważnienia dla indyjskiego agenta.

3. Wniosek o zatwierdzenie maszyn / urządzeń znajduje się w Apendixie IV strony formularzy na stronie DGMS

http://dgms.gov.in/pdf/gazette/Formats_Application_Performance_Reports.pdf

Wniosek musi być przedłożony przez właściciela firmy lub przez partnera, który ma upoważnienie firmy lub dyrektora upoważnionego do działania w imieniu zarządu firmy.

W przypadku składania wniosku przez indyjskiego agenta zagranicznego producenta konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa wydanego agentowi według wzoru na stronie e-formularze DGMS.

4. Nowa polityka zatwierdzeń zakłada, że w momencie składania wniosku zagraniczny producent powinien przedstawić szczegółową informację n/t wszystkich najważniejszych części, elementów i akcesoriów związanych z maszynami, urządzeniami i aparatami będącymi przedmiotem zatwierdzenia.

Te szczegółowe informacje będą oddzielnie weryfikowane przez agencje i laboratoria współpracujące z DGMS podczas procedury inspekcji maszyn, urządzeń i aparatów przez DGMS.

W przypadku urządzeń elektronicznychi elektrycznych jak również ich części istnieje obowiązek przedstawienia przez zagranicznego producenta informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przeciwwybuchowej, szczególnie czy urządzenie jestognioodporne i czy ma podwyższone standardy bezpieczeństwa itd. Obowiązkiem zagranicznego producenta jest przedstawienie kompletnej dokumentacji potwierdzającej standardybezpieczeństwa urządzeń elektronicznych i elektrycznych.

 

5. Zaktualizowana polityka zatwierdzeń DGMS zawiera równiez wymaganie, że testy wszystkich prototypów maszyn, urządzeń i aparatów muszą zostać przeprowadzone przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie.

W przypadku maszyn i urządzeń, w odniesieniu do których istnieją indyjskie normy / protokoły testowe DGMS, istnieje wymóg poddania ich testom i sprawdzenia w zakresie w zakresie zgodności zprzedmiotowymi wymaganiami.Konieczne jest również przedłożenie zatwierdzonych rysunków maszyn / urządzeń razem z wnioskiem o zatwierdzenie.

Zatwierdzenie importowanych /wyprodukowanych przez zagraniczną firmę maszyn, urządzeń i aparatów może być dokonane na bazie raportów z testów sporządzonych zgodnie znormami IEC przez międzynarodową agencję / międzynarodowe laboratorium testoweposiadające akredytację w ramach schematu „IECEx Certification Scheme” lub dyrektywATEX.

Polityka DGMS w zakresie zatwierdzeń ustanawia obligatoryjny wymóg, że zagraniczny producent ma ustalić / sprawdzić czy produkt jest zgodny z odnośnymi normami Bureau of Indian Standards (BIS), o ile takowe istnieją w odniesieniu do tego produktu.

 

Nawet jeśli nie istnieje odnośna norma indyjska, to zagraniczny producent musi przedłożyć ważny “Quality Assessment Report (QAR)” bazowany na wspomnianym schemacie IECEx i na certyfikacie zgodności wydanym przez międzynarodowe agencje certyfikujące IECEx. W przypadku testowania według dyrektyw ATEX zagraniczny producent jest zobowiązany do przedłożenia ważnego “Quality Assessment Notification (QAN)” oraz badania „EC type examination” autoryzowanego przez agencję / laboratorium posiadające autoryzację ATEX.

 

Następnie kopia raportu z testów włącznie z certyfikatami testów wydanymi przez autoryzowane laboratoria /agencje do przeprowadzania testów winna być przedłożona waraz ze wspomnianym wnioskiem. Wymagane jest aby raporty z testów zawierały szczegóły rożnych przeprowadzonych testów z podaniem kryteriów i rezultatów.

 

6. Po otrzymaniu wniosku zagranicznego producenta lub jego autoryzowanego agenta indyjskiego DGMS najpierw dokonuje sprawdzenia wniosku pod kątem kompletności autentyczności, istnienia i wiarygodność zagranicznego producenta i jego indyjskiego agenta.

Następnie sprawdzana jest kompletność załączników w odniesieniu świadectw zgodności do odnośnych norm lub ich międzynarodowych odpowiedników. Sprawdzane są również rysunki maszyn/urządzeń, raporty z testów, szczegóły techniczne itd.

Po pozytwnym wyniku sprawdzenia DGMS daje zezwolenie na przeprowadzenie testów maszyn / urządzeń.

7. Po udzieleniu wspomnianego zezwolenia zagraniczny producent i jego indyjski agent otrzymują zaproszenie na przeprowadzenie testów w warunkach roboczych pracy maszyny / urządzenia.

Kopie zezwolenia do testów otrzymująregionalne biura DGMS, pod których nadzorem znajduje się indyjski agent lub kopalnia, w której mają być przeprowadzane testy.

Upoważnieni przedstawiciele DGMS będą obserwowali i kontrolowali maszynę / urządzenie w trakcie testu. W zależności od typu maszyny /urządzenia, które będzie poddane procedurze zatwierdzenia przdstawiciele DGMS sporządzają raport w formie załaczników podanych na portalu internetowym DGMS.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników testu i po przedłożeniu raportów z testu władze DGMS dokonują sprawdzenia tych dokumentów i wydają zatwierdzenie przedmiotowych maszyn / urządzeń.

Zazwyczaj zatwierdzenia maszyn/ urządzeń wydawane przez DGMS mają okres ważności 5 lat, jakkolwiek mogą występować różnice w tym aspekcie w zależności od restrykcji w kwestii bezpieczenstwa pracy górników.

Przyznanie zatwierdzenia wiąże się z nadaniem numeru zatwierdzenia, który odpowiada tylko i wyłącznie danemu produktowi. Wymagane jest umieszczanie na maszynie / urządzeniuetykiet z nadanym przez DGMS numerem

Kompletna lista zatwierdzonych przez DGMS maszyn, urządzeń i aparatów znajduje się na stronie : http://dgms.gov.in/approved-item.php

Jak widać zatwierdzone pozycje są podzielone według następującej klasyfikacji: ogólne, wyposażenie bezpieczństwa kopalń, materiały wybuchowe, aparaty ratownicze, nauka i technologia, elektryczne i mechaniczne.

Lista zatwierdzonych pozycji pokazuje również zagranicznych producentów, którzy otrzymali przedmiotowe zatwierdzenia od DGMS. Ponadto w niektórych przypadkach podane są również nazwiska indyjskich agentów, którzy mają autoryzację zagranicznych producentów.

 

 


 

 

 

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Przewodnik KALIBRACJA CZUJNIKÓW TEMPERATURY

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA nawiąże współpracę z podmiotami dostarczającymi czujniki temperatu...
Polska - POZNAŃ 2022-04-03 Dodał: Julia Żarczyńska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Ochrona środowiska, Energia i surowce odnawialne, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Przewodnik "CZUJNIKI CIŚNIENIA"

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA nawiąże współpracę z podmiotami dostarczającymi manometry i inne c...
Polska - POZNAŃ 2022-04-03 Dodał: Julia Żarczyńska Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska, Energia i surowce odnawialne, Pozostałe branże, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Niebieski granit

LuxStone Granity zajmuje się przede wszystkim takimi kamieniami naturalnymi, jak granity. W oferc...
Polska - Zielona Góra 2022-03-29 Dodał: Rafał Koźlarek Architektura, Budownictwo, Budownictwo i architektura, Górnictwo i przemysł wydobywczy Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert