Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji Eksportu  WYMIANA HADLOWA POMIĘDZY INDIAMI A POLSKĄ

  Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Woińska | 2019-03-22 13:10:03
  polska - indie

  Polska - Indie

  Pomimo systematycznie rosnących wzajemnych obrotów handlowych, oba kraje nie wykorzystują w pełni istniejącego potencjału swoich gospodarek w tym zakresie. Polski eksport do Indii w 2015 roku miał 0,26% udziału w całkowitej wartości polskiego eksportu. Z kolei indyjski eksport do Polski w tym okresie miał 0,73% udziału w całkowitej wartości indyjskiego eksportu.

   

  Indie to obszar nadal niewykorzystanych szans w ekspansji eksportowej i inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw. W tym miejscu trzeba podkreślić,  że wejście na ten rynek z towarem eksportowym nie jest łatwe, gdyż Indie prowadzą protekcjonistyczną politykę, a ponadto istnieją liczne utrudnienia natury biurokratycznej i proceduralnej. Wylansowany przez premiera Moodi’ego program "MAKE IN INDIA" ma na celu zachęcenie zagranicznych firm do dokonywania inwestycji w Indiach, toteż lokowanie przez zagraniczne firmy produkcji w Indiach jest preferowane w przeciwieństwie do eksportu przez te firmy swych produktów do Indii. Niemniej rynek indyjski jest bardzo łakomym kąskiem z uwagi na jego ogrom.

   

  Obroty towarowe Polski z Indiami w latach 2011-2015 (w mln dol.)

  Rok

  Eksport (mln.USD)

  Import (mlnUSD)

  Saldo (mln USD)

  2011

  524,0

  1.350,1

  -826,1

  2012

  665,8

  1.240,1

  -574,3

  2013

  491,2

  1.470,1

  -978,9

  2014

  552,5

  1.722,3

  -1.169,8

  2015

  464,6

  1.747,1

  -1.282,5

  Dane: INSIGOS/MR

   

  W okresie styczeń-październik 2016 roku (brak jest jeszcze danych za cały 2016 rok) polski eksport do Indii wynosił ponad 560 mln USD, co już przewyższa wartość eksportu w całym roku 2015. W tym samym okresie indyjski eksport do Polski wynosił około 1,75 mld USD.

   

  Największą pozycję w polskim eksporcie do Indii stanowią urządzenia mechaniczne i elektryczne, a następnie wyroby nieszlachetne i wyroby zmetali nieszlachetnych, produkty mineralne, produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych, tworzywa sztuczne i wyroby z nich.

   

  Największą pozycję w indyjskim eksporcie do Polski stanowią produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych - w tej pozycji indyjski eksport przewyższa polski eksport ponad 500 ln USD ! Tradycyjnie dużą pozycje stanowią materiały i wyroby włókiennicze.

   

  Ogólnie dostępne dane statystyczne indyjskiego handlu zagranicznego można znaleźć na stronie Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce.

   

  Dane te nie są porównywalne z odnośnymi polskimi danymi, a to dlatego że indyjski rok finansowy nie pokrywa się, tak jak jest to u nas, z rokiem kalendarzowym. Indyjski rok finansowy trwa od 1 kwietna roku bieżącego do 30 marca roku następnego. Niemniej dane te mogą być bardzo przydatne dla polskich firm w temacie interesujących ich towarów czy grup towarowych. Pozwalają one zebrać dane rynkowe w temacie ilości i wartości importowanych przez Indie towarów z poszczególnych krajów. Według danych indyjskich za rok finansowy 2015/2016 (01.04.2015-30.03.2016) indyjski import z Polski wynosił prawie 570 mln USD, podczas gdy w poprzedzającym roku finansowym import z Polski wynosił prawie 636 mln USD. Analogiczne dane w zakresie indyjskiego eksportu do Polski wynoszą odpowiednio 1,025 mld USD i 1,050 mld USD. Jakkolwiek, jak wspomniano, nie można bezpośrednio dokonywać indyjskich danych staystycznych z polskimi, to jednak da się zauważyć, że o ile kwoty polskiego eksportu do Indii utrzymują się w przybliżeniu na tym samym poziomie, to kwoty indyjskiego eksportu do Polski są na znacznie niższym poziomie według danych indyjskich niż według danych polskich. W tym aspekcie można mówić o rozbieżności danych, którą trudno wytłumaczyć.

   

  Możliwości rozwoju polskiego eksportu do Indii

  Szybki rozwój gospodarczy Indii w tempie ponad 7 % rocznie przekłada się na powstawanie nowych możliwości dla firm zagranicznych. Obserwuje się wzrost znaczenia indyjskiej gospodarki w gospodarce światowej. Rosnąca w zasobność indyjska klasa średnia jest sobie w stanie pozwolić na nabywanie coraz więcej dóbr o coraz wyższym standardzie. Oznacza to wzrost zapotrzebowania na import produktów konsumpcyjnych.

   

  Możliwości zwiększenia polskiego eksportu istnieją praktycznie w każdej branży, niemniej szczególne możliwości tkwią w następujących branżach:

  • górnictwo podziemne w zakresie budowy kompletnych obiektów (w tym kopalń i zakładów wzbogacania węgla), dostawy maszyn i urządzeń górniczych oraz usług i robót dla indyjskiego górnictwa węglowego jak również prowadzenie szkoleń indyjskiej kadry górniczej - Indie mają znaczne zasoby węgla kamiennego i zwiększają wydobycie zarówno węgla energetycznego na pokrycie gwałtownie rosnącego zapotrzebowania indyjskiego sektora energetycznego jak i węgla koksującego na potrzeby koksowni / hutnictwa stali;
  • energetyka - dostawy usług oraz zespołów, komponentów i części zamiennych do remontów i modernizacji (poprawa sprawności energetycznej) elektrowni zbudowanych w Indiach w latach 70 i 80 m.in. przez Elektrim i Megadex - Indie mają niedobór produkcji energii elektrycznej, co wymusza szybki rozwój indyjskiego sektora energetycznego, który odbywa się obecnie bez znaczącego udziału polskich firm;
  • przemysł obronny - Indie są największym na świecie importerem uzbrojenia;
  • poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego „on-shore” (na lądzie) z dostawą aparatury, oprzyrządowania i oprogramowania oraz prowadzenie wierceń (odwierty badawcze i eksploatacyjne, także kierunkowe – Indie starają się zmniejszyć uzależnienie od importu ropy i gazu i dlatego starają się zwiększyć ich wydobycie w Indiach;
  • sektor aparatury i sprzętu medycznego – z uwagi na rozbudowującą się indyjską służbę zdrowia, zarówno państwową jak i prywatną z ponad miliardowym rynkiem potencjalnych pacjentów i konsumentów materiałów medycznych i higienicznych oraz lekarstw
  • przemysł maszyn i urządzeń dla przetwórstwa spożywczego – obecny bardzo niski udział produktów przetworzonych stwarza ogromne zapotrzebowanie na powstawanie nowych zakładów przetwórstwa spożywczego;
  • instalacje i transfer technologii w zakresie ochrony środowiska – zarówno rządy stanowe jak i duże ośrodki miejskie dysponują znacznymi funduszami na inwestycje w zakresie oczyszczania ścieków , uzdatniania wody pitnej i przerobu odpadów.
  • współpraca jednostek naukowo-badawczych (R&D)

   

  Opracowanie WPHI Nowe Delhi na podstawie danych Insigos, Directorate General of Foreign Trade, Eurostat i DGFT.

  Wybrane
  oferty polskich przedsiębiorstw

  Pendrive z nadrukiem

  Profesjonalnie zajmujemy się produkcją gadżetów reklamowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych i p...
  Polska - WARSZAWA 2022-05-27 Dodał: Andrzej Redko Handel Zobacz ofertę

  Kubki termiczne z nadrukiem

  Gadżety reklamowe są jednym z narzędzi marketingu. Generalnie gadżetem może być praktycznie każdy...
  Polska - WARSZAWA 2022-05-07 Dodał: Andrzej Redko Handel Zobacz ofertę

  Leżaki drewniane

  Leżaki drewniane od Sport Service to świetna propozycja na wiosnę oraz lato dla osób lubiących re...
  Polska - Kłaj 2022-03-24 Dodał: Sport Service Handel Zobacz ofertę

  Zobacz więcej ofert