Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPremium

Wyślij Drukuj Pobierz
zdjęcie domyślne

Autoryzowany przedstawiciel (AEO) [Dostępne dla zweryfikowanych]

Pismem celnym nr 37 z listopada 2011 r., Centralna Rada ds. Akcyzy i Cła (CBEC) ogłosiła podjęcie realizacji programu autoryzowanego przedstawiciela (ang. authorised economic operator, AEO), opracowanego i pierwotnie wdrożonego przez Światową Organizację Celną (WCO). Dodał : Dorota Kazimierczak | 05.03.2015 Indie, premium

zdjęcie domyślne

Incoterms® [Dostępne dla zweryfikowanych]

Obowiązki sprzedawców i nabywców w zakresie dostawy towarów w ramach międzynarodowych umów sprzedaży są często określane na podstawie tzw. Incoterms®, czyli Międzynarodowych Reguł Handlu. Opracowuje je Międzynarodowa Izba Handlowa (ang. International Chamber of Commerce, ICC). Dodał : Dorota Kazimierczak | 11.03.2015 Indie, premium

zdjęcie domyślne

Kontrola eksportowa [Dostępne dla zweryfikowanych]

Oprócz zapisów obowiązujących w kraju przywozu, międzynarodowy przepływ towarów i usług może wiązać się z koniecznością przestrzegania przepisów dotyczących kontroli eksportowej. Dodał : Dorota Kazimierczak | 11.03.2015 Indie, premium

zdjęcie domyślne

Kontrola przed wysyłką towarów [Dostępne dla zweryfikowanych]

Import do Indii wtórnej lub wadliwej stali, odpadów metalicznych i złomu, a także makulatury podlega kontroli przed wysyłkowej. Dodał : Dorota Kazimierczak | 05.03.2015 Indie, premium

zdjęcie domyślne

Magazynowanie [Dostępne dla zweryfikowanych]

Towary wpływające na lub wypływające z terytorium celnego mogą być przechowywane w składach celnych, znajdując się tym samym pod nadzorem organów celnych. Dodał : Dorota Kazimierczak | 05.03.2015 Indie, premium

zdjęcie domyślne

Normy i standardy [Dostępne dla zweryfikowanych]

Biuro ds. Indyjskich Standardów (BIS) odpowiada za kwestię standardów obowiązujących w Indiach, w tym za opracowywanie i egzekwowanie przestrzegania standardów produktowych. Standardy te mogą różnić się od wymogów międzynarodowych. Dodał : Dorota Kazimierczak | 05.03.2015 Indie, premium

zdjęcie domyślne

Ograniczenia w imporcie towarów [Dostępne dla zweryfikowanych]

Szereg towarów jest objętych zakazem importu, zgodnie z obowiązującymi w Indiach taryfami celnymi lub innymi przepisami prawnymi. Dodał : Dorota Kazimierczak | 05.03.2015 Indie, premium

zdjęcie domyślne

Preferencyjne traktowanie [Dostępne dla zweryfikowanych]

Indie, wraz z Bangladeszem, Chinami, Republiką Korei, Laosem i Sri Lanką, są członkiem Porozumienia o Wolnym Handlu Azji i Pacyfiku (APTA). Dodał : Dorota Kazimierczak | 05.03.2015 Indie, premium

zdjęcie domyślne

Procedury i przepisy celne [Dostępne dla zweryfikowanych]

Indyjskie prawo celne przewiduje szereg procedur celnych obejmujących wwożone do kraju towary. Dodał : Dorota Kazimierczak | 05.03.2015 Indie, premium

zdjęcie domyślne

Przepisy importowe [Dostępne dla zweryfikowanych]

Zgodnie z obowiązującymi w Indiach taryfami celnymi, towary importowane klasyfikuje się w ramach kilku kategorii. Dodał : Dorota Kazimierczak | 05.03.2015 Indie, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego [Dostępne dla zweryfikowanych]

Przesyłki zawierające zwierzęta lub produkty pochodzenia zwierzęcego należy dostarczać wraz z weterynaryjnym świadectwem zdrowia wydanym w kraju pochodzenia. Będą one ponadto objęte kwarantanną i kontrolą w porcie przywozu. W Indiach honorowane są świadectwa wydawane przez stosowne organy państw członkowskich UE, o ile zawierają one wszystkie wymagane informacje. Dodał : Anna Mackiewicz | 09.03.2015 Indie, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz artykułów i wyrobów spożywczych [Dostępne dla zweryfikowanych]

Organem odpowiedzialnym za regulację i kontrolę importu, przetwarzania i sprzedaży artykułów i wyrobów spożywczych jest Indyjski Urząd Bezpieczeństwa i Standardów Żywności (FSSAI). Dodał : Dorota Kazimierczak | 05.03.2015 Indie, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz broni palnej i materiałów wybuchowych [Dostępne dla zweryfikowanych]

Importerzy broni palnej i materiałów wybuchowych muszą posiadać odpowiednie pozwolenia na przywóz do Indii tego rodzaju towarów. W przypadku materiałów wybuchowych, pozwolenia te są wydawane wyłącznie dla dozwolonych materiałów. Dodał : Dorota Kazimierczak | 05.03.2015 Indie, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz dzikich zwierząt [Dostępne dla zweryfikowanych]

Przywóz dzikich zwierząt i wyrobów z nich uzyskanych, wchodzących w zakres Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), wymaga uzyskania pozwolenia CITES, o które należy się ubiegać do Ministerstwa Środowiska i Leśnictwa. Dodał : Dorota Kazimierczak | 05.03.2015 Indie, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz elektroniki i urządzeń IT [Dostępne dla zweryfikowanych]

Przepisy określają też przywóz do Indii elektroniki i urządzeń IT. Dodał : Dorota Kazimierczak | 05.03.2015 Indie, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz leków i urządzeń medycznych oraz innych towarów związanych ze zdrowiem [Dostępne dla zweryfikowanych]

Import leków i urządzeń medycznych może być realizowany wyłącznie przez podmioty gospodarcze posiadające pozwolenie na sprzedaż hurtową, wydane przez Dyrekcję Generalną ds. Służby Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia i Pomocy Rodzinie. Dodał : Dorota Kazimierczak | 05.03.2015 Indie, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz nawozów, pestycydów i środków owadobójczych [Dostępne dla zweryfikowanych]

Dystrybutorzy nawozów muszą uzyskać świadectwo rejestracji w Wydziale Rolnictwa i Współpracy. Organ ten jest również odpowiedzialny za rejestrację środków owadobójczych i wydawanie pozwoleń na sprzedaż tego rodzaju produktów. Dodał : Dorota Kazimierczak | 05.03.2015 Indie, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz niebezpiecznych substancji chemicznych [Dostępne dla zweryfikowanych]

Importerzy niebezpiecznych substancji chemicznych muszą uzyskać odpowiednie pozwolenie oraz powiadomić organy odpowiedzialne za import tego rodzaju substancji. Dodał : Dorota Kazimierczak | 05.03.2015 Indie, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) [Dostępne dla zweryfikowanych]

Indie są sygnatariuszem Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym, przy czym także państwa nie będące jego stronami mogą podejmować określone środki związane z importem, wprowadzeniem na rynek i stosowaniem GMO. Dodał : Dorota Kazimierczak | 11.03.2015 Indie, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz pojazdów silnikowych [Dostępne dla zweryfikowanych]

Zarówno nowe, jak i używane pojazdy silnikowe podlegają pewnym warunkom i ograniczeniom importowym. Dodał : Dorota Kazimierczak | 05.03.2015 Indie, premium

Poprzednia
z 2